Tưới cảnh quan

 • quyhoachhanoi-d79b
 • Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
 • Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng trong Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi…

 • 48-d095
 • Đà Nẵng: Ban hành giá đất tái định cư một số khu dân cư
 • Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản phê duyệt giá đất tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014…

 • ng-c693
 • Yêu cầu làm rõ hành vi ‘nhũng nhiễu’ khi cấp sổ đỏ
 • Hôm qua (8/5), tại cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp hoặc người dân đang…

Tưới nhỏ giọt

 • quyhoachhanoi-d79b
 • Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
 • Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng trong Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi…

 • 48-d095
 • Đà Nẵng: Ban hành giá đất tái định cư một số khu dân cư
 • Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản phê duyệt giá đất tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014…

 • ng-c693
 • Yêu cầu làm rõ hành vi ‘nhũng nhiễu’ khi cấp sổ đỏ
 • Hôm qua (8/5), tại cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp hoặc người dân đang…

Tưới phun mưa

 • quyhoachhanoi-d79b
 • Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
 • Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng trong Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi…

 • 48-d095
 • Đà Nẵng: Ban hành giá đất tái định cư một số khu dân cư
 • Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản phê duyệt giá đất tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014…

 • ng-c693
 • Yêu cầu làm rõ hành vi ‘nhũng nhiễu’ khi cấp sổ đỏ
 • Hôm qua (8/5), tại cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp hoặc người dân đang…

Tưới phun sương

 • quyhoachhanoi-d79b
 • Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
 • Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng trong Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi…

 • 48-d095
 • Đà Nẵng: Ban hành giá đất tái định cư một số khu dân cư
 • Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản phê duyệt giá đất tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014…

 • ng-c693
 • Yêu cầu làm rõ hành vi ‘nhũng nhiễu’ khi cấp sổ đỏ
 • Hôm qua (8/5), tại cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp hoặc người dân đang…